Vrijwilligers gezocht !!


Het Museum is altijd op zoek naar nieuwe mensen ...

Heb je een interesse in verhalen uit het verleden of graaf je graag in het archief of in de collectie?

 

Laat het ons dan zeker weten via da.museum.antwerpen@minfin.fed.be


ACTUA


Herdenking vermoorde collega's


Publicatie: 27/06/2022Op 24 juni 2022 is het precies 100 jaar geleden dat twee douaniers tijdens hun dienst werden vermoord bij de gemeente Dour in Henegouwen. Alexande Decot en Lucien Nanquin van de brigade Blaugies waren nog maar een tiental minuutjes voordien gecontroleerd door hun luitenant op ronde toen deze plots schoten hoorde.

De luitenant keerde snel terug op zijn stappen en trof zijn twee collega’s dood aan.

Blijkbaar waren ze genadeloos om het leven gebracht door een smokkelaar met een oorlogswapen. De dader of daders werden niet gevonden en het is dus ook nooit uitgeklaard wat er precies is gebeurd.

Ongetwijfeld een van de meest ernstige incidenten met ambtenaren van de AAD&A sinds de oprichting van de Belgische douane in 1831.

Op initiatief van de lokale bevolking en vrienden van de brutaal vermoorde douaniers werd er trouwens kort nadien op de plaats van het misdrijf een monument in natuursteen onthuld. Vanuit het D&A-museum hadden we al eerder aandacht besteed aan dit drama en toen bleek dat de gemeente Dour het monument naar aanleiding van de 100ste verjaardag wil opwaarderen en heeft opgenomen in een herdenkingssite. Een initiatief dat wij uiteraard toejuichen!


Erfgoeddag 2022


Publicatie: 25/04/2022Het is een goede zaak dat we na twee edities die sterk in het gedrang kwamen door de corona-beperkingen op de Erfgoeddag 2022 terug bezoekers van vlees en bloed in de museumruimte konden ontvangen.

De commentaren achteraf over de tijdelijke tentoonstelling “Van Knappe Koppen en Scherpschutters” en de vaste opstelling waren overigens unaniem lovend en ook dat deed deugd.

Hierbij enkele impressies.Voorstelling Erfgoeddag 2022


Publicatie: 12 april 2022‘Erfgoeddag maakt school’ is dit jaar het thema van Erfgoeddag en daar speelt het D&A-museum graag op in.

Op zondag 24 april om 10 u gaat de bel en ben je welkom voor een bezoek aan de thematentoonstelling ‘Van knappe koppen en scherpschutters…’.

Uiteraard kan je van de gelegenheid gebruik maken om ook onze vaste opstelling (nog eens) te verkennen.

Op eigen tempo of met een woordje uitleg van één van onze gepassioneerde gidsen: die keuze is aan jou.

Lukt het die dag niet? De thematentoonstelling loopt nog tot 31 december 2022.


GroepsbezoekenDe aanvragen voor rondleidingen blijven vlot binnenkomen in het D&A-museum.

De coronamaatregelen - zoals de mondmaskerplicht - worden bovendien vanaf 7 maart 2022 afgebouwd.

Grotere groepen willen we voorlopig evenwel nog altijd opsplitsen, zoals we dat o.a. bij deze gidsbeurten voor het Stedelijk Lyceum LO uit Antwerpen op 17 maart hebben gedaan.


Grenspark KempenbroekOp 28 februari ontvingen we Klara Hermans in de museumruimte. Zij is een medewerkster van het GrensPark Kempen-Broek in het noorden van Limburg.

Ze werken daar aan een project rond historische smokkelactiviteiten in de grensstreek tussen Bocholt, Kinrooi en Weert en ze was op zoek naar achtergrondinformatie en bruikbaar beeldmateriaal.

Vanuit het D&A-museum ondersteunen we uiteraard met veel plezier initiatieven om het grenserfgoed in de kijker te zetten.

OBJECT IN DE KIJKER


Het gesloten identiteitsvak


Publicatie: 4 oktober 2022


Toen de bevorderingsexamens bij Douane en Accijnzen nog schriftelijk werden afgenomen door het Algemeen Secretariaat van Financiën – denk dan zeker aan de jaren ’80 van vorige eeuw – waakte men nauwlettend over de objectiviteit.
Er werden bijgevolg procedures uitgewerkt die strikt moesten worden nageleefd.

Ons object in de kijker is hiervan een goed voorbeeld en dit archiefstuk past tevens netjes in het thema van de lopende tijdelijke tentoonstelling ‘Van knappe koppen en scherpschutters’ over de opleiding bij de AAD&A.

Als de kandidaten het examenlokaal binnenkwamen, kregen ze een bundel aangereikt met de examenvragen, wat kladpapier en een achttal mooi gelijnde vellen papier om de definitieve antwoorden neer te schrijven. De bundel werd bijeengehouden door een slap, papieren kaftje waarop vooraan een soort open omslag was gekleefd.

Alvorens het sein werd gegeven dat iedereen aan het examen mocht beginnen, kwamen er personeelsleden van het Algemeen Secretariaat langs om te verifiëren of je wel degelijk de opgeroepen kandidaat was en niet je slimme(re) zus of broer.

Zij vroegen vervolgens om je naam in de open omslag te schrijven en dit identiteitsvak onmiddellijk te sluiten. Dankzij de kleefrandjes was dat gemakkelijk te realiseren. De afspraak was dat enkel hier je naam mocht vermeld worden en nergens anders in de bundel papieren, zodat de juryleden je examen in alle objectiviteit zouden kunnen verbeteren.

Na afloop van het examen werden de bundels aan de hoofdcoördinator van de jury bezorgd die ze verder verdeelde onder de verbeteraars. Let wel, voor ieder van de vakken (douanewetgeving, geschillen, accijnzen en comptabiliteit) waren er twee verbeteraars voorzien.

Dus elke examenbundel moest acht juryleden passeren alvorens alle punten gekend waren. Als je ook weet dat iedere verbeteraar de antwoorden pas kon verbeteren na zijn dagtaak én alles per post moest verstuurd worden, begrijp je dat de resultaten vaak lang op zich lieten wachten. Nadat alle juryleden de examens hadden kunnen verbeteren, werden de bundels terug naar de hoofdcoördinator gestuurd.

Pas daarna werd het identiteitsvak geopend om de identiteit van de kandidaat te kunnen koppelen aan het aantal behaalde punten.Lichtpistool


Lichtsignalen zijn eigenlijk een eeuwenoud gegeven. Seinpistolen met lichtkogels worden nog steeds gebruikt voor het geven van noodsignalen of het doorgeven van opdrachten, zoals het sein voor een aanval of een artilleriebeschieting in een militaire context.


Het exemplaar dat u hier ziet werd in de jaren 1940 en 1950 aangewend door de douaniers in de velddienst, onder andere om aan te geven dat een smokkelauto een stopsignaal had genegeerd zodat de collega’s die verder op stonden tijdig een versperring konden aanbrengen.


Of ze konden een signaal afvuren om assistentie te vragen aan een patrouille van de motorbrigade die in de omgeving actief was. Dit was uiteraard lang voor radio’s of smartphones de onderlinge communicatie heel wat makkelijker maakten.


“Thomas & Friends” op het foute spoor?!In de beginfase van de namaakindustrie was het vaak amateurisme troef, waarbij het verschil tussen het merkproduct en de imitatie of tussen het origineel en de illegale kopie overduidelijk was. Geleidelijk aan kwam namaak echter op een aantal punten steeds dichter in de buurt van het origineel.


Natuurlijk blijft het produceren en verhandelen van namaakgoederen een strafbaar feit omdat men ideeën, ontwerpen of octrooien van anderen gaat inpikken en misbruiken voor eigen winstbejag. Bovendien zijn er bij namaak doorgaans grote vragen te stellen op het vlak van productveiligheid.


Niet voor niets speelt de AAD&A ook in deze materie al enkele decennia een belangrijke rol bij de bescherming van de samenleving en de legale economische operatoren.

Dit stuk uit een inbeslagname van een lading speelgoed uit China in de haven van Antwerpen in 2019 zit nog in de beginfase.


Afgezien van de ronduit belabberde afwerking van deze set van “Thomas & Friends” wordt in dit geval zelfs oorlogstuig toegevoegd in de vorm van een ballistische raket bovenop de oplegger. Toch wel een markant verschil met de thematiek van deze Brits-Amerikaanse animatiereeks voor jonge kinderen. Ze is gebaseerd op de belevenissen van Thomas en een aantal andere locomotieven en voertuigen met zowel letterlijk als figuurlijk heel menselijke trekjes.

Meer info over AAD&A en de bestrijding van namaak en piraterij:

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/particulieren/reizen/namaak#q1