In het D&A-museum belichten we het grensgebeuren en de werking van Douane en Accijnzen sinds 1830. In onze volledig vernieuwde vaste opstelling vormen de vier hoofdrolspelers in dit verhaal de rode draad: de ambtenaar en zijn/haar administratie, de goederenstroom, de grens en de fraudeur/smokkelaar.
Achter ieder voorwerp, ieder document of iedere foto schuilt een verhaal, over inventieve geesten en speurneuzen, over fraude en fraudebestrijding. Vaak anekdotes met een kwinkslag over kat- en muisspelletjes tussen gelegenheidsmokkelaars en douaniers, maar ook relazen van harde confrontaties met beroepsmisdadigers.

Verder organiseren we tijdelijke tentoonstellingen die bepaalde aspecten van Douane en Accijnzen en het grensgebeuren uit het heden of het verleden verder uitdiepen. Zo belichtten we in het verleden de positie van D&A tijdens WO I met de tentoonstellingen …Uw vaderland nuttig zijn en Boter bij de vis.